Erkend ILT keuringsbedrijf

Met trots kunnen wij melden dat wij sinds 6 mei 2020 officieel erkend Il&T keuringsbedrijf zijn voor brandblusmiddelen en blusgasinstallatie voor de Rijnvaart en Binnenvaart. Onze erkenning is op 7 februari 2022 verlengd tot januari 2025. 

ILenT is bij veel mensen beter bekend als ScheepsvaartInspectie (afkorting: SI). 

 

 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  –  ScheepsvaartInspectie (SI)

IL&T staat voor Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het aandachtsgebied van de ILenT omvat ongeveer 150 onderwerpen waaronder brandveiligheidskeuringen in de binnenvaart.

Wij zijn erkend voor het keuren van de volgende blusmiddelen op Rijnvaart en binnenvaartschepen:

 • Het keuren van handblussers.
  • Schuimblussers
  • Poederblussers
  • CO2 brandblussers
 • Het keuren van plat oprolbare brandslangen
 • Het keuren van ingebouwde brandblusinstallaties (blusgasinstallatie) in machinekamers, ketelruimten en pompkamers.
  • Co2 installaties
  • FM200
  • NOVEC1230

 

Let op: wordt de inspectie door een niet erkend bedrijf gedaan, dan kan die bij inspectie van het IL&T aan het licht komen en dienen de Blusmiddelen en installatie opnieuw gekeurd te worden. Bij brandschade kan ook de verzekering vragen naar de keuringspapieren. Zorg er daarom altijd voor dat de keuring wordt verricht door een IL&T erkend keuringsbedrijf.

 

Ben je opzoek naar een ILenT keuringsbedrijf?

Neem contact met ons op. Wij geven je eerlijk advies over de keuringsmogelijkheden en scheepvaartinspectie (SI). 

Wij voeren keuringen uit in heel Nederland. 

Contact opnemen