Brandbeveiliging binnenvaart en zeevaart schepen

Rederijen, scheepseigenaren & Shipyards dienen er zelf voor te zorgen dat hun schepen brandveilig zijn. Het is te allen tijde verplicht dat een schip over een brandveilig certificaat beschikt.

 

Brandveiligheid scheepvaart

Juist in de scheepvaart (binnenvaart en zeevaart) is brandveiligheid zeer belangrijk. Helaas komt het soms nog voor dat de brandveiligheid op een schip niet in orde is. Hierdoor kunnen zeer gevaarlijke situaties ontstaan. Brandveiligheid is juist op schepen van groot belang omdat hulpdiensten lastiger kunnen helpen dan bij een brand aan land. Mede daarom is het zeer belangrijk dat er periodiek onderhoud plaats vindt op schepen met betrekking tot de brandveiligheid. Als er een brand ontstaat op een schip, moet je kunnen vertrouwen op brandveiligheidsmiddelen zoals een blusgassysteem.

 

 

Onderhoud en keuren brandveiligheid schepen

Het keuren en onderhouden van de brandblusmiddelen aan boord van een schip is zeer belangrijk Vecened helpt rederijen en scheepseigenaren met het periodiek onderhoud.

Wij onderhouden en controleren zowel gasblusinstallatie, brandblusinstallaties en veiligheidsmiddelen in de scheepvaart. Vecened opereert landelijk voor het keuren van brandveiligheid op schepen.

 

 

Keuren blusgasinstallaties

Wij keuren alle soorten blusgasinstallaties op de binnenvaartschepen en de zeevaart.

Blusgasinstallatie worden gebruikt als het blussen met water niet gewenst is. Blusgasinstallaties worden bijvoorbeeld toegepast in machinekamers van binnenvaart en zeevarende schepen.

Een blusgassysteem is een automatisch blussysteem voor beginnende branden. Het blussysteem maak geen gebruik van water om een brand te bestrijden. Door de ruimte met Novec 1230 blusgas, FM200 blusgas of CO2 blusgas te vullen, wordt de brand bestreden. Groot voordeel hierbij is dat er geen waterschade kan ontstaan.

De meest voorkomende blusgasinstallatie worden hieronder beschreven:

 

 

CO2 blusgasinstallatie

Het CO2 blusgassysteem verdringt zuurstof. Hierdoor is verbranding niet meer mogelijk. De brand wordt als het ware verstikt door het verdringen van de zuurstof.

De CO2 blusgasinstallatie wordt toegepast waar nevenschade (waterschade) minimaal mag zijn. Daarom wordt het veel gebruikt aan boord van binnenvaart en zeevaart schepen.

 

 

FM200 blusgasinstallatie

Het chemisch blusgas FM 200 werkt volgens het principe van energieonttrekking uit een brand. Dit in tegenstelling tot CO2-blusgas. Ook is de hoeveelheid benodigde FM200 blusgas lager. Dit houdt in dat de benodigde drukontlasting in de ruimte aanzienlijk lichter kan worden uitgevoerd.

 

 

NOVEC1230 blusgasinstallatie

Het chemisch blusgas Novec1230 heeft een grote bluskracht en minimaal effect op het milieu. Novec1230 werkt op basis van warmte absorptie en negatieve katalysator. Het gas is niet elektrisch geleidend en niet corrosief.

 

 

Keuren en onderhoud aan een blusgasinstallatie

Het is van groot belang dat blusgasinstallatie periodiek worden onderhouden. Afhankelijk van het bouwjaar wordt er regulier of groot onderhoud uitgevoerd. Hieronder lees je meer over de onderhoudswerkzaamheden en meest voorkomende reparaties aan blusgasinstallaties.

 

 

Onderhoud blusgasinstallatie – regulier

De vulling en aansturing worden gecontroleerd. Ook wordt bekeken of alle onderdelen van de blusgasinstallatie nog in de juiste staat zijn.

 

 

Onderhoud blusgasinstallatie – groot

De blusgascilinders worden getest op de aangegeven testdruk (ook wel hydrostatische beproeving). De blusgascilinders worden eerst geleegd en worden daarna inwendig geïnspecteerd. Vervolgens worden ze met water getest/beproefd.

Groot onderhoud van een blusgasinstallatie wordt elke 10 jaar uitgevoerd (tenzij anders aangegeven)

 

 

Lege bluscilinders tijdens periodiek controle

Tijdens een periodieke controle van blusgascilinders is het mogelijk dat wij een lege bluscilinder aantreffen. Door een te hoge druk kan er namelijk lekkage ontstaan in de blusgascilinders. Ook kan het zijn dat een afsluiter na verloop van tijd lek raakt door grote temperatuur schommelingen.

 

 

Hervullen van blusgascilinders

Indien een blusgasinstallatie in gebruik is geweest, dient de bluscilinders zo snel mogelijk hervuld te worden.

 

 

Lekkage afsluiter blusgascilinder

De afsluiter van de blusgascilinder is ontzettend belangrijk in de gehele blusgasinstallatie. Bij een lekkage is het noodzakelijk om de blusgascilinder te onderhouden.

 

 
Offerte aanvragen - scheepvaart


Vecened helpt je met het het keuren van brandveiligheid in de scheepvaart, Zwemvesten en Blusgasinstallatie scheepvaart.

Bel, App of vul ons aanvraagformulier in voor een scherpe offerte.


Offerte aanvragen

Wij keuren blusgasinstallaties, brandveiligheid en zwemvesten op schepen in heel Nederland.